Nemetschek Structural User Contest 2013

88 X1 Category 1: Buildings Software: Scia Engineer Car Assistance Company - Turnhout, België Het project omvat het uitbreiden van een bestaande garage met een nieuwe showroom gespreid over 3 verdiepingen. Het architecturaal ontwerp is opgesteld door Architects in Motion te Turnhout Daar het gebouw gelegen is aan één van de drukste invalswegen naar Turnhout en omdat het gebouw dienst doet als uithangbord van Mercedes-Benz, heeft de architect alles in het werk gesteld om van het gebouw een echte eye catcher te maken. Structuur Het gebouw telt 3 niveaus en ook de dakplaat doet dienst als parkeerdak. De verdiepingsvloeren zijn opgevat als vlakke paddestoelvloeren dewelke afdragen op een kolomstructuur zonder doorhangende balken. De kolommen werden niet volgens een vast stramien in het gebouw ingeplant waardoor het gebouw een speels karakter krijgt. De horizontale stabiliteit van de structuur is verzekerd door een combinatie van langwerpige kolommen en twee betonkernen. Daar de langwerpige kolommen niet steeds in dezelfde richting gepositioneerd zijn, is er een variatie in opname van krachten naargelang de wind frontaal of lateraal aangrijpt. Hier en daar werden elementen geprefabriceerd, doch omwille van de “random” inplanting van de steunpunten van de vloerplaat en omwille van het esthetische karakter werd er voor gekozen om de vloerplaten ter plaatse te storten. Uitdagingen Omwille van de speelse inplanting van de kolommen werd er voor geopteerd om de vloerplaat te berekenen met behulp van de Scia software. Daar het een showroom voor wagens betreft, werd tevens de nodige plaats gelaten tussen de kolommen teneinde circulatie van de wagens mogelijk te maken. Hierdoor loopt de tussenafstand tussen de kolommen op tot ongeveer 8,00 m. Elk niveau kraagt wat meer uit ten opzichte van het onderliggend niveau hetgeen een verschuiving van de momentenlijnen en spanningen met zich meebrengt. In het midden van het gebouw bevindt zich een atrium welke de trap naar de verdiepingen huisvest. Om het gebouw te kunnen compartimenteren bij brand, werden er rookschermen voorzien rondom het atrium die ingewerkt werden in de betonplaat. Hierdoor werd de dikte van de plaat ter hoogte van de aansluiting met het trapgat en in de dakplaat lokaal teruggebracht van 32 cm naar 10 cm. Beide platen werden onderling verdeuveld met staalprofielen. De samenwerking tussen staalprofielen en betonplaat werd eveneens gesimuleerd aan de hand van de Scia software. Daar elk niveau steeds iets meer uitkraagt t.o.v. het onderliggend niveau loopt de afstand tussen het uiteinde van de overkraging en de kolommen op bepaalde plaatsen op tot ca. 4,50 m. Omdat op de bovenste dakplaat de overkraging zou kunnen leiden tot te grote vervormingen werd er voor gekozen om nuttig gebruik te maken van de randbalk rond het parkeerdak teneinde de differentiële zettingen van de luifels zoveel mogelijk te beperken. Voor de verwarming van de showroom werd gekozen voor een systeem van betonkernactivering. De vloerverwarmingsleidingen werden derhalve in ruwbouwfase reeds in de betonplaat ingestort. De inplanting gebeurde in nauw overleg tussen installateur en studiebureau teneinde ervoor te zorgen dat op plaatsen met maximale spanning en hoge ponskrachten de plaat niet verzwakt wordt door secundaire leidingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgyMDE=