Nemetschek Structural User Contest 2013

152 X2 Category 2: Civil Structures Verdiepte Ligging Drachtsterweg Inclusief Aquaduct - Leeuwarden, Nederland Het project De Drachtsterweg aan de zuidkant van Leeuwarden is een belangrijke invalsweg voor verkeer vanuit de richting Drachten en Groningen. Momenteel kruist de weg het Van Harinxmakanaal via een beweegbare brug. De weg ligt op of boven maaiveld, is grotendeels omgeven door bebouwing en wordt gekruist door enkele lokale wegen. Met het project Drachtsterweg, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân, wordt de weg over circa 1 kilometer lengte verdiept aangelegd. De weg kruist het kanaal straks via een aquaduct en alle kruisingen met lokale wegen en fietspaden worden ongelijkvloers. Bovendien worden er twee sloepenroutes gerealiseerd. De bestaande Drachtsterbrug over het Van Harinxmakanaal zal worden gesloopt. In opdracht van de provincie Fryslân heeft Royal HaskoningDHV het contract en referentieontwerp opgesteld en de aanbesteding van het werk verzorgd. Eind januari 2013 is het werk gegund aan Heijmans, waarmee voor Royal HaskoningDHV de contractbeheersfase is gestart. De uitvoering van het project loopt tot begin 2016. Het ingezonden model is het referentieontwerp, het uitvoeringsontwerp wordt door Heijmans uitgewerkt. Multidisciplinair ontwerpproces Het ontwerp voor dit project betreft een multidisciplinair ontwerp, waarbij het ontwerp van de weg, omgeving, civiele constructies en grondbalans met behulp van systems engineering worden uitgewerkt. Bij het opstellen van het referentieontwerp is er met verschillende softwarepakketten samengewerkt, om zo alle facetten van het ontwerp zo inzichtelijk mogelijk te krijgen. De ontwerpinformatie (objecten) vanuit Allplan en MX worden gedeeld met GIS en gelinkt dmv Relatics aan de proces- en projectinformatie (eisen, functies, risico’s etc.). Ook is deze informatie gedeeld met vormgevers voor het maken van visualisaties. Aquaduct Eén van de kunstwerken binnen dit project is het aquaduct, waarmee de Drachtsterweg het Van Harinxmakanaal kruist. De Drachtsterweg bestaat uit 2 x 2 rijstroken, een fietspad en een voetpad. De toerit aan de noordzijde begint vanaf het Drachtsterplein met een open bak en na het kruisen van het viaduct Weideflora wordt de open bak ondersteund door stempels. Vóór het kruisen van het kanaal is een groenzone ter hoogte van het maaiveld gecreëerd “groene overkluizing”. Na het kruisen van het kanaal, en het ten zuiden daarvan gelegen fietspad, begint de zuidelijke toerit. Het eerste, diepe deel van deze toerit bestaat uit een combinatie van opstaande wanden en daarboven een groen talud, met een folieconstructie onder de taluds. Meer naar het zuiden gaat deze constructie over in een volledige folieconstructie, welke doorloopt tot voorbij het knooppunt Himpenserdyk. In dit deel worden twee fietsviaducten en het viaduct Himpenserdyk onderlangs gekruist. Software: Allplan Engineering

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgyMDE=