Inspirations in Engineering 2013 - page 22

22
X1
Category 1: Buildings
Software: Scia Engineer
Wie Gent binnenrijdt kan sinds kort niet meer naast New
Zebra kijken. De bolvormige gevel verbergt drie etages
ondergrondse parking voor in totaal meer dan 100
wagens, kantoren en een restaurant, een polyvalente
zaal met foyer en 38 woningen.
In feite is New Zebra een uitbreiding van het project
Zebrastraat in de oude dierentuinwijk van Gent. De
Stichting Liedts-Meesen kocht en renoveerde er enkele
jaren geleden de eerste “werkmansappartementen” van
Europa, in 1906 gebouwd door toenmalig stadsarchitect
Charles van Rysselberghe rond een ovaalvormig
binnenplein.
Sindsdien zet de Zebrastraat in op een unieke mix
van wonen, cultuur en economie: 75 woningen zijn te
huur volgens speciale korte-termijnformules, er is een
uitgebreid cultureel programma met tentoonstellingen,
concerten en debatten, vooral op donderdag avond,
en een tiental zalen en polyvalente ruimtes zijn te huur
voor congressen, beurzen en andere bedrijfsevents.
Met New Zebra worden deze activiteiten dus
consequent uitgebreid. Zoals de site in de Zebrastraat
100 jaar na datum wordt erkend als typevoorbeeld van
vernieuwende architectuur uit het begin van de 20ste
eeuw, zo is het de expliciete ambitie om met New Zebra
een gelijkaardige “landmark” voor het hedendaagse
Gent te realiseren.
Op constructief gebied vormde, naast de bolvormige
voorgevel, vooral de fundering de grootste uitdaging.
Zo is er een binnenplein ontworpen met daaronder
3 niveau’s parkeerruimte tot op een uitgraafdiepte
van 9,10 meter. De ‘geringe’ bovenbelasting zorgde
in combinatie met een hoge waterstand voor een
aanzienlijk opdrijvend vermogen.
Anderzijds is er het hoogbouwgedeelte dat uit
8 bovengrondse en eveneens 3 ondergrondse
verdiepingen bestaat.
Er is geen zettingsvoeg tussen beide gebouwdelen.
Om de differentiële zettingen tussen beide gedeelten
te beperken en in functie van de waterdichtheid van de
betonconstructie werd beslist om het geheel op trek en
drukpalen te funderen. Het paaltype is een “Ischebeck
titan” micropaal die zowel op druk als trek kan belast
worden. Er diende dus tevens rekening gehouden
te worden met het vervormingsgedrag van de palen
en met een daaruit volgende gronddruk onder de
funderingsplaat.
Met behulp van Scia Engineer werd een volledig
stabiliteitsmodel opgemaakt van bovenbouw én
onderbouw. Met dit model en de daarop aangrijpende
lasten kon de constructie van de bovenbouw perfect
ontworpen worden. Eveneens konden de onderbouw en
de funderingen perfect gemodelleerd worden.
Er dienden enerzijds meerdere situaties beschouwd te
worden: constructiefase, vollast, minimale last en dit
telkens in combinatie met een wisselende waterstand.
Dit kon met Scia Engineer efficiënt geïmplementeerd
worden, meerbepaald door het aanmaken
van specifieke combinaties en bepaalde
constructieonderdelen al dan niet in de berekeningen op
te nemen door gebruik te maken van de ‘lagen’ tool.
Anderzijds was het vervormingsgedrag zeer belangrijk
voor begroting van de differentiële zettingen en voor de
berekening van de grondlast op de funderingsplaat.
Door middel van in situ proeven werd het
vervormingsgedrag van de micropalen opgemeten en
zo kon door invoering van veerconstanten onder de
palen en van een beddingsconstante onder de plaat de
interactie tussen de paallasten en de belasting op de
grondplaat onder invloed van dit vervormingsgedrag
worden berekend. Beide parameters konden
daarenboven in het programma als niet-lineair worden
ingevoerd.
Met de beton module kon vervolgens perfect de
nodige wapening in de grondplaat en wanden worden
berekend, waarbij, gezien de waterdruk van
ca. 9 ton/m
2
, de scheurbeperking een bijzonder
belangrijk gegeven was.
Meer informatie:
New Zebra - Gent, België
I...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...274